X edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Leśne dyktando” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

X edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Leśne dyktando” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

20 października 2022r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się X edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Leśne dyktando” dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego.

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, Pan Marek Marecki Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i Pan Zygmunt Frańczak Burmistrz Dynowa.

Organizatorami konkursu byli: Nadleśnictwo Dynów, Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Wicestarosta Rzeszowski – Pan Marek Sitarz, Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pani Magdalena Misiorowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.

Uczestnicy konkursu 82 osoby z 23 szkół (przygotowanych przez 30 opiekunów) z całego województwa podkarpackiego mieli za zadanie napisanie poprawnie wysłuchanego tekstu, który zawierał słownictwo związane z lasem, jego mieszkańcami (autorem tekstu była Pani Małgorzata Kopczak – specjalista ds. edukacji i promocji w Nadleśnictwie Dynów). Jury konkursowe, które stanowili nauczyciele – opiekunowie po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych.

Kategoria szkoły podstawowe:

 • I miejsce – Gabriela Nyrka – Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku
 • II miejsce – Zuzanna Woźniak – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kąkolówce
 • III miejsce – Jakub Chruścicki – Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku

Wyróżnienie:

 • Aleksandra Banaś – Szkoła im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim
 • Zuzanna Dańczak – Szkoła Podstawowa w Bachórzu
 • Oliwia ZaleskaSzkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie
 • Lena KruczekSzkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej
 • Zuzanna Ulanowska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
 • Kalina Wyskiel – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie
 • Dina Taslaq – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Kategoria szkoły ponadpodstawowe:

 • I miejsceEmilia Kopczak – Zespół Szkół Leśnych w Lesku
 • II miejsceSeweryn Chrapek – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie
 • III miejsce – Julia Pietrykowska – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

Wyróżnienie:

 • Maja Oleksa – Skubisz – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
 • Dawid Kucera – Zespół Szkół Leśnych w Lesku
 • Maksymilian Krawiec – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie
 • Zuzanna Kuczma – Zespół Szkół Leśnych w Lesku

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie otrzymała Gabriela Nyrka ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego uczestnicy mogli uczestniczyć w przepięknych „Pokazach ptaków drapieżnych”.

Wszyscy nagrodzeni, wyróżnieni, ich opiekunowie a także pozostali uczestnicy otrzymali nagrody, dyplomy, podziękowania, które wręczyli: Pani Halina Cygan – Dyrektor szkoły, Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie i Pan Piotr Zdeb – Wicedyrektor szkoły.

Na ręce Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan, gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu 15. lat pełnienia funkcji dyrektora i rozpoczęcia 4. kadencji na tym stanowisku przekazali: Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów i Pani Małgorzata Kopczak – specjalista ds. edukacji i promocji w Nadleśnictwie Dynów oraz Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie i Pani Anna Marszałek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.

Fundatorem nagród głównych było: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Miasto Dynów, Nadleśnictwo Dynów, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Pieczę merytoryczną nad całością sprawowała Pani Małgorzata Kopczak – specjalista ds. edukacji i promocji w Nadleśnictwie Dynów, natomiast Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli odpowiedzialni za stronę techniczną i organizacyjną konkursu.

Podsumowując konkurs Pani Halina Cygan podziękowała bardzo serdecznie wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom oraz zaprosiła za rok na XI edycję konkursu