Wsparcie dla młodych strażaków z powiatu rzeszowskiego

Wsparcie dla młodych strażaków z powiatu rzeszowskiego

W poniedziałek 24 października w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim przedstawicielom młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu powiatu rzeszowskiego wręczono promesy dofinansowania na bieżącą działalność. W uroczystości oprócz wojewody Ewy Leniart i komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Andrzeja Babiec udział wziął m.in. Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które decyzją Rady Ministrów z września tego roku otrzymało dodatkowe 25 milionów złotych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W powiecie rzeszowskim wparcie otrzymają 23 młodzieżowe drużyny pożarnicze na kwotę ponad 144 tysięcy złotych. Ogółem województwu podkarpackiemu z tej puli przyznano 1 986 000 złotych, które zasilą 332 istniejące tu drużyny. To pierwsze takie wsparcie dla młodych pożarników, które wykorzystane zostanie na m. in. na umundurowanie i zakup niezbędnego sprzętu.

Młodzieżowe drużyny pożarnicze są komórkami organizacyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych, do których mogą należeć dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat. Ich celem jest szerszego zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP.

Młodzieżowe drużyny pożarnicze biorą udział m. in. w działaniach prewencyjnych, podnoszeniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, organizowaniu działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej oraz rozwijaniu sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki.

sj