„Warsztaty przedsiębiorczości” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

„Warsztaty przedsiębiorczości” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

26 października 2022 r. we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie odbyły się „Warsztaty przedsiębiorczości” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Otwarcia „Warsztatów Przedsiębiorczości” dokonali Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Pani Halina Cygan dyrektor szkoły, oraz Pani Beata Madera z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski w imieniu Pana Józefa Jodłowskiego Starosty Rzeszowskiego oraz swoim własnym podziękował, m.in. za zorganizowanie warsztatów i podkreślił jak ważne jest przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły.

Uczniowie z każdej klasy stworzyli 4 grupy ćwiczeniowe po 6 osób. Każda z grup miała za zadanie z przygotowanych przez pracowników PUP listy zawodów – profesji stworzyć pomysł na własną firmę, opracować biznes plan i zaprezentować w formie graficznej. Zajęcia warsztatowe otworzył wykład Pani Magdaleny Pamuły na temat: „Przedsiębiorcze postawy i zachowania”. Po kilkugodzinnych dyskusjach, konsultacjach z doradcami zawodowymi, nauczycielami przedmiotów ekonomicznych, „burzy mózgów” w poszczególnych grupach udało się przygotować i zaprezentować pomysły na własną firmę.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie i Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.