Powstanie Obszar Inwestycyjny na terenie Powiatu Rzeszowskiego

W czwartek 3 listopada podpisano specjalne porozumienie, w ramach którego samorząd województwa wraz z powiatem rzeszowskim, miastem Rzeszów i gminą Świlcza, będą współpracowały z Agencją Rozwoju Przemysłu nad przygotowaniem i uzbrojeniem ponad 300-hektarowego obszaru pod realizację strategicznych inwestycji. Obszar Inwestycyjny powstanie w miejscowości Bratkowice oraz Mrowla w  gminie Świlcza. Swoje…

Pamięci tych, których z nami już nie ma

“Są ludzie i czyny, których się nie zapomina.” Listopad jest miesiącem, który napełnia nas refleksją. Niedawno obchodziliśmy święto „Wszystkich Świętych” i przypadające po nim „Zaduszki”. Jest to czas, kiedy wspominamy osoby, których niestety nie ma już z nami. Rada oraz Zarząd Powiatu Rzeszowskiego również pamiętają o osobach, które miały swój…

Zamknięcie mostu w ciągu drogi powiatowej 1432 R w miejscowości Dylągowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje, iż w związku z realizacją zadania pn.: „Remont elementów drewnianych mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1432R w miejscowości Dylągowa” zachodzi konieczność zamknięcia obiektów mostowych dla ruchu pojazdów oraz pieszych. Zamknięcie nastąpi od dnia 8 listopada 2022 r. od godz. 700. Przewidywany termin otwarcia…