PRZEKAZANIE I OBJĘCIE OBOWIĄZKÓW DOWÓDCY 21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH

10 listopada br. na rzeszowskim Rynku odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.   Przekazującym obowiązki był płk. Dariusz Lewandowski, natomiast obejmującym obowiązki płk. Robert Berej.   Kulminacyjnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru 21 BSP oraz przechodniej ciupagi.    

Ostatnie dni na złożenie wniosków o refundację kosztów stanowiska pracy i uruchomienie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie z dniem 17 listopada 2022 wstrzymuje czasowo nabór wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  16 listopada br.  będzie ostatnim dniem przyjmowania wniosków w obecnej puli środków. Realizacja podpisywanych w najbliższych dniach umów nastąpi w krótszych terminach niż przewiduje regulamin. Dlatego też –…

Ślubowanie kadetów klas pierwszych Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz wojskowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

9 listopada 2022r. 48 kadetów klas I Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz wojskowej złożyło w obecności zaproszonych gości, rodziców oraz starszych i młodszych kolegów ślubowanie. Uroczystość miała miejsce w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie a uświetnił ją swą obecnością Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz. Uroczystość odbyła się…