Ostatnie dni na złożenie wniosków o refundację kosztów stanowiska pracy i uruchomienie działalności gospodarczej

Ostatnie dni na złożenie wniosków o refundację kosztów stanowiska pracy i uruchomienie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie z dniem 17 listopada 2022 wstrzymuje czasowo nabór wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  16 listopada br.  będzie ostatnim dniem przyjmowania wniosków w obecnej puli środków.

Realizacja podpisywanych w najbliższych dniach umów nastąpi w krótszych terminach niż przewiduje regulamin. Dlatego też – jak informuje PUP – o tę formę wsparcia mogą ubiegać się jedynie te podmioty, które dostarczą niezwłocznie zaświadczenie z ZUS-u i US o niezaleganiu w opłatach, co jest warunkiem zawarcia umowy, będą w stanie dokonać zakupów i płatności za nie – w bardzo krótkim terminie (od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 3 grudnia 2022 r.) oraz mają kandydata na refundowane stanowisko, zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako osoba bezrobotna. Refundacje przyznane w ramach tego naboru muszą zostać wypłacone do 23 grudnia 2022 r.

Powiatowy Urząd Pracy apeluje więc, by wnioski składane w ostatnim czasie  były przygotowane z dużą starannością i rozwagą, po wcześniejszym dokonaniu rozeznania co do dostępności i ewentualnego czasu oczekiwania na refundowane zakupy.

Z kolei 18 listopada będzie ostatnim dniem naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej  zarówno w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VI)”, jak i „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VIII)”.

Z dniem 7 listopada, z powodu wyczerpania tegorocznych środków, wstrzymane zostało do odwołania przyjmowanie wniosków na staże i prace interwencyjne. O ponownym uruchomieniu naborów Powiatowy Urząd Pracy informować będzie na swojej stronie internetowej: https://rzeszow.praca.gov.pl/

sj