Ślubowanie kadetów klas pierwszych Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz wojskowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Ślubowanie kadetów klas pierwszych Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz wojskowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

9 listopada 2022r. 48 kadetów klas I Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz wojskowej złożyło w obecności zaproszonych gości, rodziców oraz starszych i młodszych kolegów ślubowanie. Uroczystość miała miejsce w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie a uświetnił ją swą obecnością Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym a połączona została z obchodami 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Ślubowanie składane przez klasy wojskowe wpisało się już na trwałe w kalendarz imprez szkolnych i środowiskowych organizowanych przez Liceum. Stało się ważnym wydarzeniem w życiu kadetów, jak i ich rodzin.