XLIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

Dziś w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie, odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023. Dzisiejsza sesja była sesją nadzwyczajną zwołaną na wniosek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. Podczas dzisiejszej sesji przegłosowano uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. “Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy…

Informacja o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo, Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Instytucjami zobowiązanymi są również stowarzyszenia oraz fundacje.…