Podsumowanie III edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”

Podsumowanie III edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami III edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego pod honorowym patronatem: Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego, Dziekana Dekanatu Dynów Ks. Prałata dra. Norberta Podhoreckiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów Pana Krzysztofa Strzyża, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie Pani Grażyny Paździorny oraz patronatem medialnym Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej.

W dniu 17 listopada 2022r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie obyło się uroczyste podsumowanie konkursu.

Uczestnikami konkursu było 128 osób z 15 szkół z Dekanatu Dynowskiego. Wykonali oni pod opieką nauczycieli przepiękne prace plastyczne nawiązujące do hasła konkursu. Galę konkursową rozpoczął szkolny zespół muzyczny utworem: „Miłość to wierność wyborowi”. Natomiast uroczystego otwarcia konkursu dokonała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która powitała przybyłych na uroczystość gości.

Na uroczystości obecna była Pani Joanna Nieroda – p.o. Dyrektora Wydziału Parku Naukowo – Technologicznego i Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, która w imieniu Pana Józefa Jodłowskiego – Starosty Rzeszowskiego i Pana Marka Sitarza Wicestarosty Rzeszowskiego złożyła na ręce organizatorów konkursu serdeczne podziękowania.

Fundatorami nagród dla laureatów konkursu byli: Ks. Prałat dr Norbert Podhorecki, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Pan Jan Sieńko, Nadleśnictwo Dynów, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA” w Rzeszowie, Firma Hurt – Papier z Rzeszowa, Rada Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

Podsumowując konkurs Pani Halina Cygan podziękowała bardzo serdecznie wszystkim przybyłym gościom, sponsorom, uczestnikom oraz serdecznie pogratulowała laureatom, opiekunom i rodzicom. Słowa podziękowań zostały także skierowane do nauczycieli i pracowników szkoły.

Wszystkim laureatom i opiekunom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję.