Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

Co roku, 21 listopada, obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który jest jednocześnie świętem wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej.
To okazja do wyrażenia uznania i wdzięczności za pracę wszystkich osób zaangażowanych w działania na rzecz osób potrzebujących.

Z okazji Waszego święta, pragniemy przekazać wszystkim pracownikom pomocy społecznej w Powiecie Rzeszowskim, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc Mieszkańcom, szczere wyrazy uznania za profesjonalizm i zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi.

Praca socjalna, to wielkie i odpowiedzialne zadanie, jednocześnie dające ogromną satysfakcję z wykonywanej pracy. Pracownik socjalny to nie zawód, to przede wszystkim misja i służba na rzecz innych.

Składamy Państwu ogromne podziękowania, za dar poświęcenia w pracę na rzecz najsłabszych. Życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech Państwa praca przynosi jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, a także uznania lokalnej społeczności.

 

Z wyrazami szacunku

Rada i Zarząd Powiatu Rzeszowskiego