XLIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W środę 23.11.2022 r. w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie, odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023, podczas której Rada Powiatu głosowała nad bieżącymi sprawami dotyczącymi Powiatu Rzeszowskiego.    Na sesji, wśród zaproszonych gości, obecni byli Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej…