XLIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

XLIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W środę 23.11.2022 r. w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie, odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023, podczas której Rada Powiatu głosowała nad bieżącymi sprawami dotyczącymi Powiatu Rzeszowskiego.   

Na sesji, wśród zaproszonych gości, obecni byli Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pan Mirosław Chmiel oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Pan Marek Radion. Przedstawili oni zebranym obszerne prezentacje podsumowujące działalność prowadzonych przez siebie jednostek w 2022 roku.

Środowa sesja była również okazją do złożenia gratulacji na ręce Radnego Powiatu – Pana Zbigniewa Sycza, który wcześniej w tym dniu otrzymał z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczenie to zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.