Finał I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ILUSTRATOR „Stefek Burczymucha” pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego

Finał I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ILUSTRATOR „Stefek Burczymucha” pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego

W dniu 24 listopada br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnem, odbyła się gala rozdania nagród I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ILUSTRATOR ”Stefek Burczymucha”. Powiat Rzeszowski był jednym z głównych fundatorów nagród. Podczas uroczystości reprezentowała go Pani Joanna Nieroda p.o. Dyrektora Wydziału Parku Naukowo-Technologicznego i Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Gminę Krasne natomiast Pan Sekretarz Gminy Robert Żołynia, jury – Pan Maciej Śliwiak. Pomysłodawczynią i kuratorem konkursu była Pani Lidia Hajduk z GOKiB w Krasnem. Nad przebiegiem uroczystości czuwał Dyrektor GOKiB w Krasnem Pan Ireneusz Śpiewla.

Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna w Malawie. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkół podstawowych, mieszkających na terenie województwa podkarpackiego. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej będącej interpretacją wiersza Marii Konopnickiej pt.: „Stefek Burczymucha”. Na konkurs wpłynęło 613 prac z 58 różnych miejscowości Podkarpacia.

Fot. GOKiB w Krasnem