XII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem „Potyczki Logiczne” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

W dniu 06 grudnia 2022r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem już XII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu…