XII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem „Potyczki Logiczne” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

XII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem „Potyczki Logiczne” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

W dniu 06 grudnia 2022r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem już XII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze matematyki, współpraca z placówkami szkolnymi o podobnym typie kształcenia.

Uroczystego otwarcia XII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne” dokonali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Konkurs składał się z II etapów i miał charakter zespołowy, drużyna z każdej szkoły liczyła 5 osób. Komisja konkursowa w skład której wchodzili opiekunowie poszczególnych drużyn po ocenie poszczególnych prac ustaliła następujące wyniki.

I miejsce drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, opiekunowie: Pani Natalia Chyłek, Pani Renata Mazur i Pani Barbara Ślemp.

II miejsce drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, opiekun Pan Zbigniew Tesznar.

III miejsce drużyna z Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie opiekun Pani Barbara Selwa.

Uroczystego podsumowania konkursu i nagrody poszczególnym laureatom konkursu wręczyła Pani Halina Cygan Dyrektor szkoły. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a szkoła i opiekunowie podziękowania.

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego uczestnicy, a także uczniowie klas w zawodzie technik logistyk i technik handlowiec mogli uczestniczyć w wykładzie z zakresu logistyki transportu, przygotowany przez pracowników naukowych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Gratulacje dla organizatorów konkursu przekazali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski i Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

XII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem „Potyczki Logiczne” mogła się odbyć dzięki ogromnemu wsparciu Organu Prowadzącego Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Dyrektora Wydziału Społeczno – Oświatowego Pana Adama Kozaka.

Do zobaczenia za rok na XIII edycji konkursu.