Sukces Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!”

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. znalazł się w gronie 30 laureatów konkursu „PROJEKT: SZKOŁA!” organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Eurpejskich VII”. W ramach akcji zgłoszone placówki otrzymały pakiet materiałów edukacyjnych, na podstawie których Pani Katarzyna Walicka przeprowadziła tytułowe Lekcje o Funduszach…