Projekt "Gotowi do pracy" - wsparcie dla kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia

Bezpłatne wsparcie dla kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Do projektu przyjmujemy kobiety i mężczyzn: w wieku 30 lat i więcej; posiadające wykształcenie maksymalnie ISCED 3 wtc1cznie; zamieszkujc1ce wojew6dztwo podkarpackie; posiadajc1ce status osoby pozostajc1cej bez pracy, Są bezrobotne lub bierne zawodowo; nie otrzymują jednocześnie…

ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELE

Zakaz niedzielnego handlu został wprowadzony kilka lat temu, jednak szczególnie uciążliwy stał się dopiero od lutego 2022 r. Wówczas weszły w życie przepisy zaostrzające kary, ale także zostało wprowadzone bardziej rygorystyczne podejście do wyłączeń spod tego zakazu, Przez wykonywanie pracy w handlu oraz wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele…

Wykład "Prawa Konsumenta" - Fundacja Togatus PRO BONO

Jakie Unia Europejska wprowadziła zmiany w prawach konsumenta, o jakich terminach powinien pamiętać konsument oraz w jaki sposób prawo chroni konsumenta, o najważniejszych elementach umowy mówi Andrzej Dramiński radca prawny.  Zapraszamy do wysłuchania wykładu o prawach konsumenta. Fot. Fundacja Togatus PRO BONO