Powiat Rzeszowski na rzecz profilaktyki antynowotworowej

W Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie będącym jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego zakończone zostały badania w ramach IX edycji kampanii „Rak a zdrowie”, promującej profilaktykę raka piersi. W czasie trwania tegorocznej akcji na badanie zgłosiło się 270 kobiet. U 16 procent przebadanych kobiet zdiagnozowano zmiany, które wymagają dalszej diagnostyki lub…