Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W czwartek 19 stycznia 2023r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, któremu przewodniczyła Lucyna Sokołowska – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego.

W posiedzeniu oprócz członków Rady udział wzięli: Jacek Górak – p.o. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, jego zastępczynie – Barbara Oleszkowicz, Grażyna Żuchowska oraz radcy prawni w PUP.

Posiedzenie rozpoczęło się od podsumowania zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w 2022 roku, które przedstawił dyrektor Jacek Górak.

Rada podczas swoich obrad pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie oraz racjonalność gospodarowania przez Urząd środkami Funduszu Pracy w ubiegłym roku oraz jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wstępnego podziału środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2023r. oraz uchwałę w sprawie podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2023r.

Przedmiotem obrad było również opiniowanie i podjęcie uchwał w sprawach umorzenia zwrotu refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Podczas posiedzenia Rady podniesiony został także temat projektu ustawy o aktywności zawodowej, zakładający istotne zmiany m.in. w funkcjonowaniu Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Materiały: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy