Bajkowe Podkarpacie - XXIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza

Bajkowe Podkarpacie - XXIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 13 kwietnia 2023r., organizuje XXIII edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Bajkowe Podkarpacie”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zsz-dynow.net  lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan, wicedyrektor p. Piotr Zdeb, p. Beata Irzyk – telefonicznie (16) 652 10 45 albo dynowzsz@poczta.onet.pl

Terminarz

  1. Opisane prace plastyczne, fotograficzne i informatyczne wraz z kartą zgłoszenia, oświadczeniem rodzica/opiekun/ucznia, a także zgodą na wykorzystanie wizerunku (kategoria fotograficzna), należy przesłać lub podać organizatorom do 22.03.2023r. (środa) – liczy się data stempla pocztowego.
  1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły – www.zsz-dynow.net 

  1. Gala rozdania nagród, połączona z wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbędzie się 13.04.2023r. (czwartek) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, godz.10.00.

Pliki do pobrania
Podkarpacka Tęcza 2023 - plakat