Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów”

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów”
W imieniu własnym oraz organizatorów: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zapraszamy do wzięcia udziału eliminacjach do ogólnokrajowego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” przygotowanego dla Kół Gospodyń Wiejskich.
 
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej, polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich.
 
Cele Konkursu:
  1. promowanie regionalnych potraw, bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych;
  2. promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych,
  3. promowanie i wspieranie kół gospodyń wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 marca 2023 r.

.

konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów”