Powiat Rzeszowski podjął starania o utworzenie drugiego oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie

Powiat Rzeszowski podjął starania o utworzenie drugiego oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie

Radni Powiatu Rzeszowskiego wyrazili na ostatniej sesji (16 marca) zgodę na złożenie do Ministra Obrony Narodowej wniosku o utworzenie w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie drugiego oddziału przygotowania wojskowego.

Klasy wojskowe – obecnie funkcjonujące jako oddział przygotowania wojskowego – w dynowskim LO funkcjonują od 2017 roku. Ten kierunek nauki jest bardzo chętnie wybierany przez absolwentów szkół podstawowych starających się o przyjęcie do szkoły średniej w Dynowie. W tym roku szkolnym ilość kandydatów przekroczyła dwukrotnie liczbę miejsc w oddziale, w związku z czym z części chętnych utworzono grupę kształcenia wojskowego w ramach klasy ogólnej.

Liceum Ogólnokształcące w Dynowie – prowadzone przez Powiat Rzeszowski – szczyci się doskonałymi warunkami stworzonymi z myślą o uczniach klas wojskowych. Pracują tu przeszkoleni nauczyciele, szkoła dysponuje świetną bazą dydaktyczną, m.in. strzelnicą broni pneumatycznej. Placówka współpracuje z 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich oraz 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej, która jest jej jednostką patronacką.

Utworzenie drugiego oddziału przygotowania wojskowego – co powinno nastąpić z dniem 1 września 2023 – jest odpowiedzią zarówno na zwiększone zainteresowanie ze strony młodzieży, jak również na zapotrzebowanie na kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Absolwenci klas mundurowych będą mieli otwartą drogę do kariery zawodowej w Siłach Zbrojnych RP i innych służbach mundurowych, jak też na kierunkowych studiach wyższych.

(s)