W Rzeszowie otworzono Konsulat Węgier

W Rzeszowie otworzono Konsulat Węgier

W środę (22 marca) w Rzeszowie oficjalnie został otwarty Konsulat Węgier. W uroczystości wzięło udział wielu przedstawicieli władz wojewódzkich i lokalnych oraz korpusu dyplomatycznego na czele z ambasador Węgier w Polsce Orsolyą Kovács. Powiat Rzeszowski reprezentowany był przez członka Zarządu Powiatu Lucynę Sokołowską.

Rzeszowska placówka jest szóstym konsulatem honorowym Węgier w Polsce i obejmuje swym zasięgiem terytorialnie całe województwo podkarpackie. Konsulem honorowym w Rzeszowie mianowany został Zbigniew Ungeheuer, znany działacz społeczny i samorządowy, prezes Stowarzyszenia Portus, od kilkudziesięciu lat zaangażowany w działania na rzecz rozwoju współpracy polsko-węgierskiej. Siedziba konsulatu znajduje się w Rzeszowie przy ulicy 3 Maja 13.

(s)