Konkursy na dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej.

Konkursy na dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej.

 Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:

  1. Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie 
  2. SP ZZOZ Sanatorium” w Górnie.

Z dotychczasowych stanowisk dyrektorów odchodzą na zasłużoną emeryturę: Pani Elżbieta Burzyńska (SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie) oraz Pan Aleksander Panek (ZOZ nr 2 w Rzeszowie).

Ogłoszenia o konkursie są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:

https://bip.powiat.rzeszowski.pl/articles/394/nabor-w-powiatowych-jednostkach-organizacyjnych?m=394