Ruszył konkurs „Nasz zabytek”. Szansa na milion złotych również dla zabytku z powiatu rzeszowskiego.

Ruszył konkurs „Nasz zabytek”. Szansa na milion złotych również dla zabytku z powiatu rzeszowskiego.

Milion złotych na rewaloryzację i dostosowanie do nowej funkcji społecznej otrzyma zabytek z województwa podkarpackiego, który zwycięży w konkursie organizowanym przez Fundację Most the Most. Do typowania nieruchomości z ciekawą historią zachęcamy również mieszkańców powiatu rzeszowskiego.

Konkurs „Nasz Zabytek” organizowany jest po raz drugi przez Fundację Most the Most. Właśnie ruszył jego pierwszy etap, w którym adresatami są mieszkańcy województwa podkarpackiego, lubelskiego. Każda osoba fizyczna może wziąć w nim udział i wskazać zabytek w swojej okolicy, któremu warto przywrócić świetność. Mieszkańcy mają szansę na pomoc w jego odnowie i wykreowanie jego nowej funkcji.

Konkurs „Nasz Zabytek” jest podzielony na dwie części: 

I. Wybór jednego zabytku w województwie,

II. Wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. 

Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy te środki na jego rewaloryzację i dostosowanie do wybranej funkcji społecznej.  W konkursie brane pod uwagę będą tylko nieruchomości będące własnością publiczną (gminy, powiatu, Skarbu Państwa), wpisane do rejestru zabytków lub wojewódzkiej albo gminnej ewidencji zabytków.

Co zrobić aby wziąć udział w konkursie?

1. Znajdź zabytek w Twojej okolicy.

2. Zrób zdjęcie lub nakręć film

3. Wypełnij i wyślij zgłoszenie

Szczególnie zachęcamy do udziału w konkursie mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Może dzięki Waszemu zaangażowaniu uda się dać nowe życie ciekawej, zabytkowej nieruchomości z tego terenu?

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wejść na stronę: https://mostthemost.pl/nasz-zabytek-podkarpackie i postępować zgodnie z instrukcjami.

(s)