LIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

LIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 18 lipca 2023 r., o godz. 15:00, w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyła się LIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas której Jacek Górak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił raport o stanie bezrobocia z pierwszej połowy roku na terenie powiatu, który notuje spadek osób pozostających bez zatrudnienia w naszym regionie. 

Ogłoszono także zmianę w uchwale z 16 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2023 roku, która zakłada zwiększenie środków PFRON na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku bieżącym o kwotę 68 400 zł oraz dodatkowe dofinansowanie czterdziestu wniosków o przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

Sesję zakończono podjęciem uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2023 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.