LXII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

O godz. 15:00 w sali sesyjnej przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyła się LXII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas, której zgodnie uchwalono decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej na organizację wydarzeń z zakresu kultury oraz sportu w 2024 r.  Jak czytamy w uzasadnieniu przedstawionym przez Przewodniczącego Rady Powiatu –…

LXI Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 31.01.2024 r. w sali sesyjnej przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie odbyła się LXI Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Jednym z najistotniejszych punktów obrad było przyjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie na „Szpital Chorób Płuc…

LXXI Sesja Noworoczna Rady Miejskiej w Błażowej

W dniu 25 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Błażowej odbyła się LXXI opłatkowa Sesja Rady Miejskiej.   Po przywitaniu przez Jerzego Kocója – Burmistrza Błażowej przystąpiono do obrad sesji.  Kolejnym etapem spotkania była II część sesji w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej,…

Podjęcie wsparcia dla osób bezrobotnych podczas LX Sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 11.01.2024 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej zwołano posiedzenie nadzwyczajnej – LX Sesji Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu niekonkurencyjnego pod nazwą „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu rzeszowskiego (II)” w…