XLVIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 16 marca 2023 r. o godzinie 15:00 w sali sesyjnej przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie, odbyła się XLVIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, na której spośród wielu istotnych dla powiatu tematów – przedstawiono sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2022 rok, którą w powiecie sprawuje…

Powiat Rzeszowski będzie miał nowego Skarbnika

W dniu 1 lutego w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu w Rzeszowie, odbyła się XLVII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas której pożegnano oraz podziękowano za dotychczasową pracę na stanowisku Skarbnika Powiatu Rzeszowskiego przechodzącej na emeryturę Pani Danucie Gargała. Zastąpi ją Pan Dariusz Tłuczek pełniący do tej pory funkcję głównego księgowego. Na…

Rada Powiatu Rzeszowskiego przyjęła jednogłośnie budżet powiatu na 2023 rok oraz wieloletnią prognozę finansową

Podczas „opłatkowej” sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. Rada Powiatu Rzeszowskiego przyjęła budżet powiatu na 2023 rok oraz wieloletnią prognozę finansową, pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie w dniu 19 grudnia 2022 r. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2023 roku wynosi 209 076 083,13 zł, a wydatków 231 485 083,13…

XLV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

W środę 14.12.2022 r., w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie, odbyła się XLV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023. Była to sesja nadzwyczajna zwołana na prośbę Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. Przyjęto między innymi uchwałę dotyczącą wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej…