LIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

Podczas dzisiejszej sesji przedstawiciele ZOZ nr 2 w Rzeszowie oraz Grzegorz Hydzik – dyrektor SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie przedstawili informację w zakresie bieżącej działalności oraz planów rozwoju powyższych jednostek organizacyjnych powiatu rzeszowskiego, odpowiadając na wiele zadawanych podczas obrad sesji pytań. Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie…

LIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 18 lipca 2023 r., o godz. 15:00, w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyła się LIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas której Jacek Górak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił raport o stanie bezrobocia z pierwszej połowy roku na terenie powiatu, który…

Powiat Rzeszowski inwestycjami stoi. Absolutorium dla władz Powiatu.

Radni Powiatu Rzeszowskiego przyjęli na czwartkowej sesji (22.06) sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu, kierowanemu przez starostę Józefa Jodłowskiego. – Nadal funkcjonowaliśmy w warunkach pandemii, doszło do eskalacji konfliktu na Ukrainie, co wywołało wiele negatywnych skutków dla gospodarki. Udało się nam się jednak zwiększyć…

L Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 28 kwietnia 2023 r., o godz. 15:00, w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyła się L Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas której przedstawiono raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie rzeszowskim oraz zakres działań zrealizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w 2022 roku.…