XLIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

Dziś w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie, odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023. Dzisiejsza sesja była sesją nadzwyczajną zwołaną na wniosek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. Podczas dzisiejszej sesji przegłosowano uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. “Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy…

XLII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W czwartek 27.10.2022 r. w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie, odbyła się XLII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023. podczas której Rada Powiatu głosowała nad bieżącymi sprawami dotyczącymi Powiatu Rzeszowskiego. Podczas sesji dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Rzeszowski przedstawili sprawozdania z działalności w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 r. m.in. Dyrektor Specjalnego Ośrodka…

Starosta Rzeszowski uhonorowany Krzyżem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

Dziś w sali sesyjnej przy ulicy Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyła się XL sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 20-18-2023. Podczas sesji oprócz poruszania bieżących spraw powiatu, miało miejsce podniosłe wydarzenie, a specjalnymi gośćmi byli przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Dla uczczenia doniosłej Setnej Rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP…

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego z absolutorium i wotum zaufania

Za nami jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego otrzymał od Rady Powiatu Rzeszowskiego, zarówno absolutorium, jak też wotum zaufania. To wyraz uznania za liczne inwestycje zrealizowane przez powiat w ostatnim roku oraz za działania poprawiające jakość życia w powiecie. Decyzja o przyznaniu absolutorium Zarządowi Powiatu zapadła…