Budowa nowego obiektu mostowego na potoku Mrowla

Budowa nowego obiektu mostowego na potoku Mrowla

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie (28 lipca 2023 r.) odbyło się spotkanie w celu podpisania umowy pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM – Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie, a STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Podpisana została umowa na realizację zadania pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno-Bratkowice-Trzciana, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku Mrowla w km 13+835 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Planowany termin realizacji zadania: grudzień 2023 r.

Wartość zadania: 3 320 165,76. Zadanie współfinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski

  • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie – Marek Radion

  • Pełnomocnik Strabag Sp. z o.o. – Maciej Łukaszek