Kolejny sukces inwestycyjny Powiatu Rzeszowskiego - rozbudowa łącznika autostrady Rzeszów - Północ, Etap I.

Końcem sierpnia 2023 roku zakończone zostaną prace przy I etapie rozbudowy łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ. Z samorządów uczestniczących w przedsięwzięciu największy ciężar finansowy przy realizacji inwestycji wziął na siebie Powiat Rzeszowski, który odpowiadał również za przygotowanie dokumentacji niezbędnej zarówno do prowadzenia…