Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych

W imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego przekazujemy informację o przeprowadzeniu uzupełniającego naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu  pn. Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja I.  Uzupełniający nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie w terminie od 11 do 24 października 2023 r. Zasady wypełniania…

Bon dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie

W dniu 9 października 2023 r. została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna”. Projekt będzie realizowany w ramach konkursu – Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej…