„Warsztaty przedsiębiorczości” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

26 października 2023r. we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie odbyły się „Warsztaty przedsiębiorczości” dla uczniów klas piątych 5 – letniego technikum (5TIa, 5THLa, 5TPSa) i klasy trzeciej branżowej szkoły I stopnia (3a) Zespołu Szkół Zawodowych im.…

"Weigl - zwyciężyć tyfus" we Lwowie

Pokaz filmu “Weigl – zwyciężyć tyfus” we Lwowie  W dniu (27.10) o godz. 19:00 w Dovzhenko Center odbył się przedpremierowy pokaz filmu “Weigl – zwyciężyć tyfus” dla mieszkańców Lwowa i pracowników Lwowskiego Instytutu Medycznego. Film fabularny w reżyserii Marcina Głowackiego, produkcji Obiektyw Film Studio opowiada historię profesora Rudolfa Weigla. To…

WSPÓŁPRACA POWIATU RZESZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Rzeszowskiego, do konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Termin konsultacji został ustalony od dnia 26 października 2023…