Ogłoszenie dot. uchwał Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego informuję o wejście w życie następujących uchwał nr:  252/2595/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego z zakresu pomocy społecznej, 252/2596/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego z zakresu pomocy społecznej, 252/2597/23 w sprawie ogłoszenia naboru…