Ogłoszenie dot. uchwał Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego informuję o wejście w życie następujących uchwał nr:  254/2625/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2024 r. ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego, Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 grudnia 2023 r.   254/2626/23 w sprawie ogłoszenia…

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.

Powiat Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.   Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2023 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 (IV piętro) pok. 462a.   Dokładny przedmiot przetargu oraz warunki uczestnictwa i przebieg przetargu…

„Zostań swoim szefem – czyli samozatrudnienie, jako jedna z dróg rozwoju zawodowego”

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie będącym jednostką organizacyjną powiatu rzeszowskiego, w dniach 16 i 17 listopada br. zostały zorganizowane warsztaty pn. „Zostań swoim szefem – czyli samozatrudnienie, jako jedna z dróg rozwoju zawodowego”.  Adresatami tego przedsięwzięcia byli uczniowie uczęszczający do szkół średnich zlokalizowanych zarówno…

I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Serce mam biało-czerwone"

  6 listopada odbył się I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Serce mam biało-czerwone”, którego organizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem. W finale zaprezentowało się szesnaścioro uczestników z dziewięciu szkół powiatu rzeszowskiego, którzy wyłonieni zostali w wewnątrzszkolnych eliminacjach.   Ówczesny Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski objął konkurs patronatem honorowym, a…