Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie w dniu 8 grudnia 2023r.

W dniu 8 grudnia 2023r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ulicy Partyzantów 1a odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie – organu opiniodawczo – doradczego Starosty Rzeszowskiego w sprawach polityki rynku pracy.  W spotkaniu uczestniczyli Pani Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego i Przewodnicząca…

Ogłoszenie w sprawie całkowitego zamknięcia dla ruchu pojazdów odcinka drogi powiatowej Nr 2150 R w miejscowości Trzciana

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie przekazuje informację o całkowitym zamknięciu dla ruchu pojazdów odcinka drogi powiatowej Nr 2150 R w miejscowości Trzciana w okresie od 11.12.2023 r. do 13.12.2023 r. O zamknięciu powiadamia firma Strabag Sp. z o.o. realizująca zadanie pod nazwą: “Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno – Bratkowice…

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

7 grudnia 2023r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonała Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, a 224 uczniów szkół ponadpodstawowych uzyskało Stypendium PRM. Stypendystką została także Aleksandra Gierula uczennica Zespołu Szkół Zawodowych…

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2022/2023 W POWIECIE RZESZOWSKIM

W dniu 6 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie zorganizowało Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za Rok Szkolny 2022/2023 w Powiecie Rzeszowskim. Na spotkaniu zostali uhonorowani młodzi sportowcy, wyróżniający się nauczyciele wychowania fizycznego, najlepsze szkoły oraz gminy, które w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego osiągnęły znaczące wyniki sportowe. Powiat Rzeszowski…