Wysokie miejsce Technikum z Trzciany w rankingu „Perspektyw”.

Wysokie miejsce Technikum z Trzciany w rankingu „Perspektyw”.

Technikum wchodzące w skład podlegającego Powiatowi Rzeszowskiemu Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie zajęło wysokie miejsca w kolejnej edycji rankingu edukacyjnego miesięcznika „Perspektywy”.

W rankingu techników województwa podkarpackiego ZST-W zajął siódme miejsce (na 74 sklasyfikowane szkoły), zaś w skali ogólnopolskiej 137. W Polsce funkcjonuje obecnie blisko 2 tysiące techników. W rankingu „Perspektyw” sklasyfikowano 500 z nich. Technikum zespołu szkół w Trzcianie od kilku lat stale pnie się w rankingu ogólnopolskim ”Perspektyw”. W 2021 roku placówka była poza pierwszą pięćsetką, w 2022 już na miejscu 398, zaś w 2023 na 166.

Ranking” magazynu „Perspektywy” uważany jest za jeden z najbardziej prestiżowych w Polsce. Przy jego tworzeniu brane są pod uwagę m.in. wyniki egzaminów zawodowych, matur (zarówno przedmioty obowiązkowe jak i dodatkowe) oraz udział i sukcesy uczniów w olimpiadach. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

Początki szkoły w Trzcianie sięgają 1945roku, gdy powołano do życia męską Gminą Szkołę Rolniczą. Obecnie Technikum kształci uczniów na kierunkach: technik weterynarii, usług fryzjerskich, żywienia i usług gastronomicznych, hodowca koni, geodeta, budownictwa, architektury krajobrazu oraz inżynierii środowiska.

(s)