POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE BUDUJE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Realizując zadania z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie kładzie olbrzymi nacisk na wspieranie i rozwój przedsiębiorczości.  Jest to bowiem jedna z dróg prowadzących do wzrostu gospodarczego regionu i polepszenia sytuacji ekonomicznej mieszkańców Rzeszowa i Powiatu Rzeszowskiego. Dzięki przyznawanym dotacjom na rozpoczęcie działalności gospodarczej od…

Akcja "ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA" w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Powiat Rzeszowski aktywnie włącza się w akcje TVP Rzeszów, dlatego już po raz 15. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego odbyła się Akcja “ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA”. Uczniowie i nauczyciele (koordynator Pani Katarzyna Stpiczyńska) zebrali wspólnie łącznie 358 zniczy, które 20.10.2021r. zostały przekazane do punktu zbiorczego w TVP.…

Uroczyste otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w ZOZ Nr 2 w Rzeszowie

Dziś (22.10.2021 r.) odbyła się uroczystość otwarcia nowej zmodernizowanej Pracowni Rezonansu Magnetycznego w ZOZ Nr 2 w Rzeszowie.  Wysokospecjalistyczny aparat Ingenia Ambition 1,5 T X uruchomiony został we wrześniu br., zastępując stary, dziesięcioletni rezonans. Jego montaż trwał około sześciu tygodni, od niedawna wykonywane są na nim badania. To jedyne tej klasy…

Akcja Krwiodawstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

Powiat Rzeszowski zdając sobie sprawę z tego jak bezcennym i ratującym życie lekiem jest krew, od wielu lat wspiera wszelkie działania związane z krwiodawstwem oraz krwiolecznictwem. W dniu 20 października 2021 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie – jednostce organizacyjnej podlegającej pod powiat rzeszowski odbyła się kolejna…

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie wspiera bezrobotnych chcących podjąć działalność gospodarczą

25 i 26 października rozpoczną się nabory wniosków o wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej przez osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne. Maksymalna wysokość dofinansowania to 20 tysięcy złotych. 25 października ruszy nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków…

Szukasz pracy lub pracowników? Skorzystaj z aplikacji ePraca

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zachęca zarówno poszukujących pracy, jak i pracodawców do skorzystania z darmowej aplikacji mobilnej ePraca udostępnionej niedawno przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki niej poszukiwanie pracy jest znacznie łatwiejsze i dużo szybsze. Aplikacja, którą można bezpłatnie ściągnąć z Google Play, zaś wkrótce także z App…

Posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie.

29.09.2021r. w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium”  im. Jana Pawła II w Górnie. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. Rada obradowała i podejmowała uchwały w sprawie:  Korekty planu inwestycyjnego na 2021 rok; Korekty planu finansowo- rzeczowego…

Powiatowy Urząd Pracy przypomina o dotacjach na wsparcie sklepików szkolnych

Do 30 września można składać wnioski o dotację na wsparcie sklepików szkolnych Jeszcze tylko do czwartku (30 września) mikro i mali przedsiębiorcy mogą składać wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia sklepików szkolnych. O dotację mogą ubiegać się osoby, które na dzień…

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie

W dniu 24 września 2021r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie – w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie – odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Rzeszowie jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Rzeszowskiego – Józefa Jodłowskiego, który sprawuje zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie.…

Powstaje film promujący fundusze na wsparcie bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przygotowuje kilkuminutowy film promujący zakładanie przez osoby bezrobotne własnej działalności gospodarczej w oparciu o środki pomocowe. Będzie on prezentowany w listopadzie podczas tegorocznego „Tygodnia przedsiębiorczości”. W ramach „Tygodnia przedsiębiorczości” z co roku organizowane są  różnego rodzaju inicjatywy wpisujące się w tę tematykę. Powiatowy Urząd Pracy w…

III Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej o Puchar Starosty Rzeszowskiego "W hołdzie Niepodległej"

Starosta Rzeszowski oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w III Turnieju Strzeleckim z broni pneumatycznej o Puchar Starosty Rzeszowskiego “W hołdzie Niepodległej“. Turniej odbędzie się w dniu 25 września 2021r. o godz. 10.00 na strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie. Wydarzeniem tym chcemy…

"Prawa przez cały rok" - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie włącza się w międzynarodową kampanię informacyjną

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że z inicjatywy Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) rozpoczęła się kampania informacyjna pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach…

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Rzeszowskiego 2021 r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku Moduły, obszary i zadania programu, które są realizowane w 2021 roku: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:  Zadanie 1 – pomoc w…

Powiat Rzeszowski tworzy nowe miejsca dla potrzebujących

W dniu wczorajszym (08.06.2021 r.) została podpisana umowa na remont pawilonu na terenie SP ZZOZ Sanatorium w Górnie w ramach zadania utworzenia „Domu matki z dzieckiem”. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, działanie 1.4. “Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi…

Oddział Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie

W Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie funkcjonuje oddział przygotowania wojskowego, który zastąpił dotychczasową klasę wojskową. Na podstawie decyzji nr 57 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r., od 1 września 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie funkcjonuje oddział przygotowania wojskowego, który zastąpił dotychczasową…

"Gdzie serce ma głos"

Powstała publikacja „Gdzie serce ma głos” opisująca dzieje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli. „Szkoły nie można zreformować z zewnątrz, bo najważniejsza część jej działalności rozgrywa się w sferze psychologicznej, jest „dzianiem się” pomiędzy uczniami i nauczycielami, którego za pomocą urzędniczych rozporządzeń zmienić niepodobna.“ Andrzej Samson Na początku maja br. ukazała…