Spotkanie integracyjne w Domu Pomocy Społecznej w Górnie

W środowe południe (26.06.2024 r.) na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górnie odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnie z Prezes Stowarzyszenia Elżbietą Kapłon, któremu przewodniczył: Starosta Rzeszowski – dr Krzysztof Jarosz i Dyrektor DPS w Górnie – Józef Kiełb.  Spotkanie w…

75 lat szpitala w Górnie

W piątek (7 czerwca) w Szpitalu Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej imienia Jana Pawła II w Górnie odbyły się uroczystości 75-letnia istnienia placówki. Przybyło wielu znamienitych gości: samorządowców z Powiatu Rzeszowskiego, przedstawicieli środowisk medycznych, polityków. Poświęcenia pamiątkowej tablicy dokonał Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Rzeszowskiej Edward Białogłowski. W czasie swojego przemówienia…

W służbie pacjentom. W placówkach Powiatu Rzeszowskiego pracuje ok. 350 pielęgniarek

W 1973 roku na kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Meksyku uchwalono ustanowienie 12 maja Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek. To rocznica urodzin Florence Nighingale, angielskiej działaczki społecznej i prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa. Od ponad 50 lat dzień ten jest obchodzony na całym świecie. To także święto pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia i…

Wysokie standardy pomocy społecznej w Powiecie Rzeszowskim

Od początku swojego istnienia Powiat Rzeszowski wiele uwagi i środków poświęca kwestiom pomocy społecznej. Każdego roku realizowane są kolejne inwestycje w tym zakresie. – Jesteśmy bardzo wyczuleni na sprawy związane z pomocą osobom potrzebującym. Wspieranie najsłabszych, niepełnosprawnych i najuboższych to kwestia fundamentalna – mówi Starosta Rzeszowski Marek Sitarz. I nie…

Powiat Rzeszowski stawia na nowoczesność oraz dostępność usług publicznych dla wszystkich mieszkańców

Nowa siedziba jednostek zajmujących się pomocą społeczną oraz wsparciem psychologiczno-pedagogicznym w powiecie rzeszowskim. Realizowany przez Powiat Rzeszowski projekt miał na celu stworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni, w której dwie jednostki organizacyjne powiatu mogłyby jeszcze lepiej wypełniać swoją rolę w obsłudze mieszkańców. To także znaczący wkład w rozwój infrastruktury publicznej oraz…

Gruntowny remont oficyny zespołu pałacowo-parkowego w Tyczynie oraz rozbudowa szkoły o łącznik i salę gimnastyczną

Zbliża się ku końcowi inwestycja polegająca na przebudowie oficyny Zespołu Pałacowo – Parkowego w Tyczynie i rozbudowaniu jej o łącznik z przeznaczeniem na szkolny internat. Zakładała ona także rozbudowę obiektu Zespołu Szkół w Tyczynie o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo – socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu,…

Ogromne zainteresowanie Branżowymi Targami Pracy

Setki osób poszukujących pracy odwiedziło w środę (14 lutego) Branżowe Targi Pracy organizowane w Centrum Aktywizacji Zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie pod patronatem Starosty Rzeszowskiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa.  – To pierwsze tego typu targi, na które zaprosiliśmy firmy z branży lotniczej. Taki dobór pracodawców jest oczywisty, gdyż…

Program „Aktywny samorząd” wsparciem dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie kontynuuje w 2024 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się w 2024 roku o dofinansowanie do: Modułu I – likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: Obszar A –…

𝐁𝐫𝐚𝐧𝐳̇𝐨𝐰𝐞 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐢 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐲 𝐰 𝐏𝐨𝐰𝐢𝐚𝐭𝐨𝐰𝐲𝐦 𝐔𝐫𝐳𝐞̨𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐲 𝐰 𝐑𝐳𝐞𝐬𝐳𝐨𝐰𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐝 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞𝐦 𝐡𝐨𝐧𝐨𝐫𝐨𝐰𝐲𝐦 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐨𝐬𝐭𝐲 𝐑𝐳𝐞𝐬𝐳𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na Branżowe Targi Pracy, które odbędą się w dniu 14.02.2024 r. (w godz. 10.00-14.00) w Centrum Aktywizacji Zawodowej – al. Batalionów Chłopskich 7 w Rzeszowie.  Wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym Starosty Rzeszowskiego Marka Sitarza oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa.  W targach wezmą udział następujące firmy: BorgWarner Rzeszów…

Chcesz prowadzić działalność gospodarczą? Zapisz się na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczyna od 29 stycznia nabór chętnych na szkolenie na szkolenie dla osób planujących w najbliższym czasie rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.  Szkolenia są skierowane do osób bezrobotnych zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, z Indywidualnym Planem Działania uwzględniającym taką formę wsparcia.  Zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach…

Spektakl 'Dziewczynka z zapałkami" w SOSW w Mrowli

W ubiegłym tygodniu w Specjalnych Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego (będącym jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego) w Mrowli odbył się wyjątkowy spektakl teatralny pod tytułem: “Dziewczynka z zapałkami”, reżyserowany przez Pana Jana Ślączkę – Pedagoga i Wychowawcę Internatu SOSW w Mrowli, w którym udział jako aktorzy wzięli zarówno wychowankowie jak i…

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie w dniu 26 stycznia 2024r.

W dniu 26 stycznia 2024r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ulicy Partyzantów 1a odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie – organu opiniodawczo – doradczego Starosty Rzeszowskiego w sprawach polityki rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyli Pani Lucyna Sokołowska – Przewodnicząca Rady, reprezentująca Zarząd Powiatu Rzeszowskiego…

Wysokie miejsce Technikum z Trzciany w rankingu „Perspektyw”.

Technikum wchodzące w skład podlegającego Powiatowi Rzeszowskiemu Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie zajęło wysokie miejsca w kolejnej edycji rankingu edukacyjnego miesięcznika „Perspektywy”. W rankingu techników województwa podkarpackiego ZST-W zajął siódme miejsce (na 74 sklasyfikowane szkoły), zaś w skali ogólnopolskiej 137. W Polsce funkcjonuje obecnie blisko 2 tysiące techników. W rankingu…

Finał X edycji kampanii Rak a Zdrowie w ZOZ nr 2 w Rzeszowie

19 stycznia 2024 r., w siedzibie ZOZ Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Fredry 9, który jest jedną z jednostek organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego odbyła się uroczysta gala wieńcząca X edycję kampanii Rak a Zdrowie pod patronatem honorowym Starosty Rzeszowskiego Marka Sitarza.  Bieżąca edycja, podobnie jak w ubiegłych latach cieszyła się…

Rusza Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2024 w powiecie rzeszowskim

Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III” o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie w ramach Obszaru B na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie…

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie w dniu 8 grudnia 2023r.

W dniu 8 grudnia 2023r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ulicy Partyzantów 1a odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie – organu opiniodawczo – doradczego Starosty Rzeszowskiego w sprawach polityki rynku pracy.  W spotkaniu uczestniczyli Pani Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego i Przewodnicząca…