Wysokie miejsce Technikum z Trzciany w rankingu „Perspektyw”.

Technikum wchodzące w skład podlegającego Powiatowi Rzeszowskiemu Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie zajęło wysokie miejsca w kolejnej edycji rankingu edukacyjnego miesięcznika „Perspektywy”. W rankingu techników województwa podkarpackiego ZST-W zajął siódme miejsce (na 74 sklasyfikowane szkoły), zaś w skali ogólnopolskiej 137. W Polsce funkcjonuje obecnie blisko 2 tysiące techników. W rankingu…