Powiat Rzeszowski tworzy nowe miejsca dla potrzebujących

W dniu wczorajszym (08.06.2021 r.) została podpisana umowa na remont pawilonu na terenie SP ZZOZ Sanatorium w Górnie w ramach zadania utworzenia „Domu matki z dzieckiem”. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, działanie 1.4. “Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi…

Oddział Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie

W Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie funkcjonuje oddział przygotowania wojskowego, który zastąpił dotychczasową klasę wojskową. Na podstawie decyzji nr 57 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r., od 1 września 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie funkcjonuje oddział przygotowania wojskowego, który zastąpił dotychczasową…

"Gdzie serce ma głos"

Powstała publikacja „Gdzie serce ma głos” opisująca dzieje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli. „Szkoły nie można zreformować z zewnątrz, bo najważniejsza część jej działalności rozgrywa się w sferze psychologicznej, jest „dzianiem się” pomiędzy uczniami i nauczycielami, którego za pomocą urzędniczych rozporządzeń zmienić niepodobna.“ Andrzej Samson Na początku maja br. ukazała…

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie. Razem przeciwko przemocy w rodzinie.

„Zawsze jest czas, by zapobiegać przemocy” – to projekt opracowany przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie. Oferta jest dla osób i rodzin, które doświadczają przemocy domowej lub są nią zagrożone. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie jest jednostką powiatu rzeszowskiego podlegającą bezpośrednio pod Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. – Pomoc…

Rezultaty pracy powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną powiatu, która w sposób istotny współtworzy polską infrastrukturę informacji przestrzennej. Jego działalność przekłada się też na kształt gospodarki lokalnej i warunki życia mieszkańców. Dlatego też PODGiK w Rzeszowie plasuje się wśród najlepszych tego typu jednostek w kraju. W plebiscycie Głównego…

Powiat Rzeszowski czwarty w Polsce

IV miejsce dla Powiatu Rzeszowskiego w plebiscycie na „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Miło nam poinformować, iż Powiat Rzeszowski zajął czwarte miejsce w plebiscycie na “Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020”. W głosowaniu wzięło udział 2331 Geodetów Uprawnionych. Powiat Rzeszowski otrzymał 70 głosów. Było wiele…

Nowa Rada Społeczna ZOZ Nr2 w Rzeszowie

  Radni Powiatu Rzeszowskiego jednogłośnie powołali nową Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. Rada społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym powiatu rzeszowskiego oraz organem doradczym. Nowa rada liczy 13 osób na czele ze Starostą Rzeszowskim i przedstawicielem Wojewody Podkarpackiego. Rada zajmuje się m.in. przedstawianiem podmiotowi tworzącemu wniosków…

Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mrowli

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W MROWLI” Numer projektu RPPK.05.01.00 -18 -042/08 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publicznaDziałanie 5.1: Infrastruktura…

Inwestycja Powiatu Rzeszowskiego

INFORMACJA Zadanie pod nazwą: Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie do przepisów przeciwpożarowych Inwestor: Powiat Rzeszowski   Całkowita wartość zadania: 2 475 580,32 zł   Termin rzeczowej realizacji zadania: 07.2020r. – 10.2020r.   Zakres rzeczowy zadania: Realizacja zadania polegała na przebudowie budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych…

Udogodnienie dla pacjentów

Zasypianie kierowców podczas jazdy – przyczyną nie jest tylko zwykłe zmęczenie, ale często też choroba określana jako „bezdech senny”, który stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia użytkowników dróg. To poważna choroba dotycząca zwłaszcza kierowców zawodowych. Ta dolegliwość jest przyczyną wielu śmiertelnych wypadków drogowych. Prowadzenie pojazdu przez osobę z nieleczonym…