Branżowe Centrum Umiejętności przy ZS Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie w dziedzinie technika weterynaryjna

W dniu 23.11.2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie odbyło się zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, a firmą AJ PROFIBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielniku na realizację zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa części budynku ZSTW w Trzcianie celem utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności”. Powyższe zadanie jest realizowane w…

Szpital SPZZOZ "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie z wyjątkowym wyróżnieniem

W środę 22 listopada 2023 r. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala ogólnopolskiego plebiscytu medycznego Hipokrates 2023, w którym wyróżnieni zostają najlepsi lekarze oraz jednostki medyczne zgłoszone wcześniej przez pacjentów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronatem finałowej gali został Minister Zdrowia. W kategorii finałowej Szpital…

„Zostań swoim szefem – czyli samozatrudnienie, jako jedna z dróg rozwoju zawodowego”

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie będącym jednostką organizacyjną powiatu rzeszowskiego, w dniach 16 i 17 listopada br. zostały zorganizowane warsztaty pn. „Zostań swoim szefem – czyli samozatrudnienie, jako jedna z dróg rozwoju zawodowego”.  Adresatami tego przedsięwzięcia byli uczniowie uczęszczający do szkół średnich zlokalizowanych zarówno…

Kolejny pawilon mieszkalny w Domu Pomocy Społecznej w Górnie

W czwartek (28 września) uroczyście został otwarty nowy pawilon mieszkalny dla 95 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Górnie. Koszt inwestycji wyniósł ok. 13,5 miliona złotych, z czego ponad 8,2 mln wyniosło dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek ma ponad 2 tysiące metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Znajdują…

Powiat Rzeszowski podjął starania o utworzenie drugiego oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie

Radni Powiatu Rzeszowskiego wyrazili na ostatniej sesji (16 marca) zgodę na złożenie do Ministra Obrony Narodowej wniosku o utworzenie w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie drugiego oddziału przygotowania wojskowego. Klasy wojskowe – obecnie funkcjonujące jako oddział przygotowania wojskowego – w dynowskim LO funkcjonują od 2017 roku. Ten kierunek…

Ruszają kolejne nabory w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczyna nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, organizację stażów dla osób bezrobotnych oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Od 15 marca przyjmowane są wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Pierwszeństwo mają wnioski…

Trwa nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obszary wsparcia obejmują: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: Obszar A – likwidacja barier transportowych: Zadanie 1 – pomoc w zakupie…

20-lecie Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Niedawno minęło 20 lat od utworzenia Centrum Aktywizacji Bezrobotnych (dzisiaj Centrum Aktywizacji Zawodowej), działającego w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. – Powiat Rzeszowski od początku swego istnienia przykładał ogromną wagę do zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie. W wielu przypadkach byliśmy pionierami działań, które stawały się wzorem dla…

Nabory wniosków na finansowanie studiów podyplomowych i organizację prac interwencyjnych

Do 10 lutego można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie wnioski na finansowanie kosztów studiów podyplomowych. Trwa również – do wyczerpania limitu miejsc – nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych. Finansowanie obejmuje koszty studiów podyplomowych niezbędnych do wykonywania danego zawodu warunkującego podjęcie pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej lub z uzasadnioną…

Spotkanie online w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego

1 lutego w godzinach od 10:00 do 12:00  przeprowadzone zostanie w formie online spotkanie informacyjne dla pracodawców i pracowników zainteresowanych pozyskaniem środków na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W czasie spotkania specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przedstawią i omówią zasady finansowania kształcenia ustawicznego w ramach KFS w Powiatowym…

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W czwartek 19 stycznia 2023r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, któremu przewodniczyła Lucyna Sokołowska – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. W posiedzeniu oprócz członków Rady udział wzięli: Jacek Górak – p.o. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, jego zastępczynie…

Dzień Babci i Dziadka w ZOZ nr 2 w Rzeszowie

W imieniu ZOZ nr 2 będącego Jednostką Organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego pragniemy gorąco zaprosić wszystkich Dziadków i Babcie w dniu 23.01.2023 r. (poniedziałek), na wykonanie BEZPŁATNYCH badań! W Gabinecie Zabiegowym w Przychodni Specjalistycznej – Centrum Diagnostycznym w Rzeszowie przy ul. Fredry 9, będzie można bezpłatnie wykonać badania: poziom glukozy we krwi…

Powiat Rzeszowski na rzecz profilaktyki antynowotworowej

W Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie będącym jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego zakończone zostały badania w ramach IX edycji kampanii „Rak a zdrowie”, promującej profilaktykę raka piersi. W czasie trwania tegorocznej akcji na badanie zgłosiło się 270 kobiet. U 16 procent przebadanych kobiet zdiagnozowano zmiany, które wymagają dalszej diagnostyki lub…

Rusza program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2023 w powiecie rzeszowskim

Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III” o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.   O dofinansowanie w ramach Obszaru B na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w…

Ostatnie dni na złożenie wniosków o refundację kosztów stanowiska pracy i uruchomienie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie z dniem 17 listopada 2022 wstrzymuje czasowo nabór wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  16 listopada br.  będzie ostatnim dniem przyjmowania wniosków w obecnej puli środków. Realizacja podpisywanych w najbliższych dniach umów nastąpi w krótszych terminach niż przewiduje regulamin. Dlatego też –…

Ślubowanie kadetów klas pierwszych Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz wojskowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

9 listopada 2022r. 48 kadetów klas I Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz wojskowej złożyło w obecności zaproszonych gości, rodziców oraz starszych i młodszych kolegów ślubowanie. Uroczystość miała miejsce w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie a uświetnił ją swą obecnością Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz. Uroczystość odbyła się…