Ruszają kolejne nabory w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczyna nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, organizację stażów dla osób bezrobotnych oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Od 15 marca przyjmowane są wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Pierwszeństwo mają wnioski…

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów”

W imieniu własnym oraz organizatorów: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zapraszamy do wzięcia udziału eliminacjach do ogólnokrajowego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” przygotowanego dla Kół Gospodyń Wiejskich. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej, polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem…