Badanie organizacji dziedzictwa: wypełnij ankietę i podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem

Badanie organizacji dziedzictwa: wypełnij ankietę i podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem

Badanie organizacji dziedzictwa: wypełnij ankietę i podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem

Centrum Dziedzictwa Europa Nostra dla Europy Środkowej i Wschodniej w Krakowie, regionalne centrum ogólnoeuropejskiej federacji organizacji dziedzictwa Europa Nostra z siedzibą w Hadze, zaprasza do udziału w badaniu zbierającym dane na temat pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Badanie ma na celu zrozumienie wielkości i charakteru tego sektora, a także wyzwań i możliwości, przed którymi stoi. Wyniki badania będą częścią raportu przygotowanego w ramach projektu Mapping the Non-Governmental Heritage Sector in Central and Eastern Europe. Projekt obejmuje badania statystyczne, ankietę, dyskusje grupowe i wywiady indywidualne. Rezultatem będzie raport udostępniony wiosną 2025 roku. Ankieta jest dostępna w 11 językach. Jej wypełnienie zajmuje około 15 minut.

Termin: 29 lutego 2024 roku.

Mapowanie pozarządowego sektora dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej odbywa się w ramach dużego projektu European Heritage Hub finansowanego przez Unię Europejską, którego celem jest wspieranie zielonej, społecznej i cyfrowej transformacji.

Link do Ankiety: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kuPA24-YSUuuT716ek9PiMN6o2xHoVFGoi7pS2SWQb9URUxMOVRFQkExMU5XRVVKMVZOTlk0RkpWNi4u