Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego

Starosta Rzeszowski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż: 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łące gm. Trzebownisko, oznaczonej jako działka nr 1736 o pow. 0,07 ha, obj. RZ1Z/00004432/1. 

 

 

Treść pisma: