𝐌ł𝐨𝐝𝐳𝐢𝐞𝐳̇𝐨𝐰𝐲 𝐃𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭 𝐑𝐏 𝐧𝐚 𝟕𝟗. 𝐒𝐞𝐬𝐣𝐞̨ 𝐙𝐠𝐫𝐨𝐦𝐚𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐎𝐠𝐨́𝐥𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐎𝐍𝐙

𝐌ł𝐨𝐝𝐳𝐢𝐞𝐳̇𝐨𝐰𝐲 𝐃𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭 𝐑𝐏 𝐧𝐚 𝟕𝟗. 𝐒𝐞𝐬𝐣𝐞̨ 𝐙𝐠𝐫𝐨𝐦𝐚𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐎𝐠𝐨́𝐥𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐎𝐍𝐙

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ doradczy Minister Agnieszki Buczyńskiej, Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego – przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłaszają konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku. Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 

W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku 1️8–2️8 lat, które działają społecznie i chcą mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość. 

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 10 kwietnia 2024 r. – szczegóły, regulamin i wzór zgłoszenia znajdziesz na: 
https://www.gov.pl/web/pozytek/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz4