Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie w dniu 26 kwietnia 2024r.

W dniu 26 kwietnia 2024r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie (przy ulicy Partyzantów 1a) odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie – organu opiniodawczo – doradczego Starosty Rzeszowskiegow sprawach polityki rynku pracy.  W spotkaniu uczestniczyli Pani Lucyna Sokołowska – Przewodnicząca rady, (reprezentująca Zarząd Powiatu Rzeszowskiego) i…