Nowoczesne mosty w powiecie rzeszowskim. Ułatwienie dla kierowców.

W ostatnim czasie powstały cztery mosty wzdłuż dróg powiatowych, które usprawniają komunikację w powiecie rzeszowskim. Inwestycje te kosztowały ok. 9 mln zł. Nowe mosty otwarto w miejscowościach Zgłobień (gm. Boguchwała), Wysoka Głogowska (gm. Głogów Młp.), Borek Stary (gm. Tyczyn) oraz Chmielnik. Dodatkowo wybudowano przepust pod koroną drogi powiatowej relacji Tyczyn…

Oddział Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie

W Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie funkcjonuje oddział przygotowania wojskowego, który zastąpił dotychczasową klasę wojskową. Na podstawie decyzji nr 57 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r., od 1 września 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie funkcjonuje oddział przygotowania wojskowego, który zastąpił dotychczasową…