Zaproszenie do udziału w XXI. edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza

Zapraszamy do udziału w XXI. edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „NieZapomniane Podkarpacie”. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Dodatkowe informację możecie uzyskać na stronie internetowej  http://www.zsz-dynow.net/  lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły (odpowiedzialne osoby: dyrektor p. Halina Cygan,  wicedyrektor p. Piotr Zdeb, p. Beata Irzyk…

Otwarcie konkursu na realizację zadania z zakresu administracji rządowej

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r.   Otwarty konkurs na realizację zadania

Otwarty nabór na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza otwarty nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie Powiatu Rzeszowskiego w 2021 r. Nabór na członków komisji konkursowej