V Turniej Wiedzy "Matematycznie kreatywni"

Podlegające Powiatowi Rzeszowskiemu Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej po raz piąty organizuje turniej „Matematycznie kreatywni” kierowany do szkół podstawowych. Patronem jest Starosta Rzeszowski.  Celem konkursu jest m.in. popularyzacja wiedzy i umiejętności z matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, motywowanie uzdolnionych uczniów, monitoring matematycznych uzdolnień uczniów.  Turniej wzorowany jest na popularnym…

Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

„Polskie tradycje wielkanocne” to temat przewodni czwartej edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser–Dudy.  – Ten Konkurs ukazuje, jak wiele Kół działa w całej Polsce oraz jak wspaniałe mają dokonania. To także sposobność, aby lepiej się poznać, nawiązać współpracę lub wymienić doświadczenia – zachęca do…

Wysokie miejsce Technikum z Trzciany w rankingu „Perspektyw”.

Technikum wchodzące w skład podlegającego Powiatowi Rzeszowskiemu Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie zajęło wysokie miejsca w kolejnej edycji rankingu edukacyjnego miesięcznika „Perspektywy”. W rankingu techników województwa podkarpackiego ZST-W zajął siódme miejsce (na 74 sklasyfikowane szkoły), zaś w skali ogólnopolskiej 137. W Polsce funkcjonuje obecnie blisko 2 tysiące techników. W rankingu…

XXIV. edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „LEGENDY PODKARPACIA - ludzie, miejsca i historia”

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 18 kwietnia 2024 r., organizuje XXIV. edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „LEGENDY PODKARPACIA – ludzie, miejsca i historia”. Szczegóły w regulaminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zsz-dynow.net  lub za pośrednictwem sekretariatu…