Otwarty nabór na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza otwarty nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie Powiatu Rzeszowskiego w 2021 r. Nabór na członków komisji konkursowej

Wznowienie XIV Powiatowego Konkursu na plakat: "Dopalacze - jestem świadomy, nie ryzykuję"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie oraz Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, informuje, że wznawia XIV edycję powiatowego konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Dopalacze – jestem świadomy, nie ryzykuję” dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i powiatu rzeszowskiego. Konkurs trwa od 10 lutego do 30 października 2020 roku. Serdecznie…

Konkurs fotograficzny "POGRANICZE w OBIEKTYWIE"

Do 18 października można nadsyłać zgłoszenia do konkursu realizowanego przez Powiat Rzeszowski w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Partnerem projektu jest miasto Svidnik. Organizowany konkurs fotograficzny ma na celu ukazanie wartości terenu pogranicza na wielu płaszczyznach. Wszystkie zgłaszane prace mają nawiązywać do dorobku dziedzictwa historycznego, lokalnego folkloru, elementów…

"Pogranicze w obiektywie" - polsko – słowacki pomysł na promocję

Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, partnerem – miasto Svidnik.   Celem projektu jest wspólna transgraniczna promocja regionu. – Realizacja programu wzmacniającego lokalną tożsamość historyczną w sposób wyraźny i odczuwalny przyczyni się do profesjonalnego rozreklamowania zarówno powiatu rzeszowskiego, jak i okolic Svidnika To bardzo ważny argument wizerunkowy,…