Warsztaty z zakresu savoir-vivre w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki"

  Warsztaty odbyły się w Rzeszowie w Transgranicznym Centrum Nowoczesnych Technik Informacyjnych i Promocyjnych. Zagadnienia z zakresu savoir-vivre omawiało trzech prowadzących z CENTRUM SZKOLENIOWO-TERAPEUTYCZNEGO "SELF". Częsć merytoryczną poprowadził Pan Jakub Pacześniak. W warsztatach udział wzięła młodzież ze szkół powiatu rzeszowskiego oraz miasta Świdnik. Były to ostatnie warsztaty zorganizowane w ramach projektu "Carpathian Art of…

XVIII Finał Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Kolędnicy-Wędrownicy”

Konkurs objął swoim patronatem Wójt Gminy Krasne. Nagrody dla laureatów współfinansowane były ze środków Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. W uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej wzięli udział licznie przybyli laureaci oraz zaproszeni goście. Był Wójt Gminy Krasne Wilhelm Woźniak, Przewodniczący Rady Gminy Krasne Marian Jachowicz, Dyrektor ZSZ w Krasnem oraz dr hab.…

„Poznać, zrozumieć, wychować – dziecko w pieczy zastępczej”

Organizatorem konferencji był Starosta Rzeszowski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. Konferencja odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w sali audytoryjnej. Partnerami konferencji szkoleniowej pn. „Poznać, zrozumieć, wychować – dziecko w pieczy zastępczej” byli przedstawiciel Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem konferencji…

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania w ZST-W w Trzcianie

Święto to – obchodzone 8 listopada – jest elementem kampanii na rzecz promocji zdrowego żywienia. Jego inicjatorem była Komisja Europejska, która ze względu na niepokojące doniesienia, dotyczące stanu zdrowia społeczeństw, podjęła inicjatywę promującą zdrowe odżywianie. Z roku na rok niemal na całym świecie przybywa dzieci i ludzi młodych, którzy walczą z różnymi…

X PODKARPACKA KONFERENCJA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Dnia 15 listopada 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Trzcianie  odbyła się X Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego, organizowana przez Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” w Świlczy. Tematyka Konferencji dotyczyła ekologicznej hodowli bydła, trzody chlewnej i drobiu. Otwarcia Konferencji i przywitania gości dokonał Piotr Puchalski, Prezes…

„OD BACHA DO GWIAZD”

Zapraszamy na spotkanie w ramach cyklu wykładów interdyscyplinarnych "Wielkie pytania w nauce i kulturze" organizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W progranie przewidziano wystapnienia oraz dyskusje z udziałem dwóch wybitnych Profesorów i niekwestionowanych Autorytetów świata nauki i sztuki: ks. prof. Michała Hellera uczonego, kosmologa, filozofa i teologa, laureata…

Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Dynowie

  W ramach projektu: „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6…