Spotkanie Dziecięcej Grupy Zajęciowej

Dnia 22 lutego 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie „KULA Bowling & Club” w Rzeszowie, z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy wsparciu w/w odbyło się spotkanie Dziecięcej Grupy Zajęciowej dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z terenu powiatu rzeszowskiego. W spotkaniu wzięło udział…

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie

Wczoraj – 1 marca – obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Został on ustanowiony by uczcić działaczy niepodległościowego podziemia, którzy po wojnie walczyli o prawdziwie niepodległą Polskę. Wybór tego dnia nie jest przypadkowy, ponieważ jest to dzień, w którym wykonano wyroki śmierci na pochodzących z Rzeszowszczyzny przywódcach IV Zarządu Zrzeszenia…

Ogólnopolski konkurs na wzór regionalny pt. "Motyw z Podkarpacia"

 Fundacja Karpacka – Polska zaprasza do udziału w konkursie na wzór regionalny. Na laureatów czekają nagrody pieniężne. Prace można nadsyłać do 24 marca 2016r. Szczegóły na www.alpykarpatom.pl. Organizator zachęca projektantów, grafików, artystów ludowych, rzemieślników oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziałuw ogólnopolskim konkursie, zatytułowanym „Motyw z Podkarpacia”. Interesują nas zarówno wzory i…

Rozstrzygnięcie konkursu na realizacje zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego

W załączniku uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2016 r. z zakresu kultury i sztuki oraz sportu, kultury fizycznej i rekreacji.           Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2016 r. z…

XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „ Innowacyjne Podkarpacie ”

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016r., organizuje XVI edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”. Regulamin konkurs znajduje się na szkolnej stronie internetowej http://www.zsz-dynow.net. Natomiast dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p.…

Budowa maneżu przy Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie

Inwestor: Powiat Rzeszowski Wartość zadania: 2 074 557,48 PLN Okres realizacji: 2014 rok – 2015 rok Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 600 000,00 PLN   Zakres rzeczowy projektu W Trzcianie na…

„Ferie na sportowo”

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w okresie ferii zimowych można stwierdzić, że trochę w inny sposób niż zwykle, ale tętnił życiem. Dla młodzieży szkoły i dla gimnazjalistów okolicznych szkół zostały zapewnione zajęcia sportowe, ponadto zajęcia uzupełniające – przedmiotowe, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, czy też rozrywka z…

Most kompozytowy w Błażowej

Wykonawcą mostu była firma  Mostostal Warszawa S.A. wraz z rzeszowską firmą Promost Consulting. Partnerami projektu były Powiat Rzeszowski, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Rzeszowska. Oficjalnego powitania dokonał Pan Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski. Po kilku słowach wstępu, które padły również z ust obecnego na uroczystości burmistrza Miasta i Gminy Błażowa Pana Jerzego Kocója,…

Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

Podczas uroczystości, która miała miejsce  w dniu 29 stycznia br. odznaczeni zostali rodzice z gminy Hyżne, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową. Odznaczenia w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał Komendant WKU ppłk Marcin Żal. Obecny podczas uroczystości Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz wręczył wyróżnionym rodzicom pismo gratulacyjne Starosty Rzeszowskiego Józefa…