82. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

W dniu 14.02.2024 r. o godz. 11:00 z Kościele pw. Świętego Krzyża na ul. 3 Maja rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami 82. rocznicy powstania Armii Krajowej.  Następnie w przemarszu udano się pod Pomnik Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu „Rzeszów”, gdzie odegrano hymn państwowy, wygłoszono okolicznościowe przemówienia, odczytano Apel Pamięci…